Giảm 50% phí giao dịch thanh toán qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng

Chứng khoán VPS

Thông tư 13 được xây dựng với bố cục gồm 3 Điều, cụ thể: Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN; Điều 2 Trách nhiệm tổ chức thực hiện; Điều 3 Điều khoản thi hành.

Trong đó nội dung chính của Thông tư số 13 là tại Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TTNHNN. Theo đó, Điều 1 của thông tư quy định: “Điều 1a: Giảm 50% mức phí thanh toán tại điểm 1.1, 1.2 Mục 1 “Phí giao dịch thanh toán qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng” tại Phần III “Phí dịch vụ thanh toán trong nước” Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Thông tư này trong khoảng thời gian từ ngày 1/9/2021 đến hết ngày 30/6/2022”.

Được biết, việc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 13 nhằm tiếp tục chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 vượt qua khó khăn.

Cụ thể, thời gian qua, để góp phần tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành các văn bản để thực hiện điều chỉnh giảm 50% mức phí giao dịch thanh toán qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (áp dụng đến hết ngày 30/6/2021); đồng thời chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện giảm phí để hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, để tiếp tục chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn và góp phần triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021, đầu năm 2022, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều chỉnh giảm giảm 50% phí giao dịch thanh toán qua Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng, từ ngày 1/9/2021 đến hết ngày 30/6/2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *