Đình chỉ kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với đại lý thuế trong trường hợp nào?

0
101

Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn số 427/TCT- TTHT ngày 22/2/2021 giới thiệu điểm mới và triển khai thực hiện Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/1/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, có hiệu lực từ ngày 12/3/2021.

Để thống nhất triển khai các quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTC, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung, cũng như quy định mới của Thông tư đến các đại lý thuế, nhân viên đại lý thuế và người nộp thuế trên địa bàn.

Đồng thời, rà soát điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo quy định mới của Thông tư đối với các đại lý thuế thuộc phạm vi Cục Thuế quản lý. Trường hợp đại lý thuế không đáp ứng được điều kiện “có ít nhất 2 người được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, làm việc toàn thời gian tại doanh nghiệp” trong 3 tháng liên tục kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thì Cục Thuế thục hiện đình chỉ kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với đại lý thuế.

Cùng với đó, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động triển khai các lớp cập nhật kiến thức cho nhân viên đại lý thuế và người đăng ký hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trên địa bàn.

Trường hợp số lượng người tham gia cập nhật kiến thức ít, không đủ tổ chức lớp riêng thì các Cục Thuế hướng dẫn để người cập nhật kiến thức tham gia cùng với các lớp tập huấn chung cho người nộp thuế.

Theo Tổng cục Thuế, hiện nay, cơ quan này đã có ứng dụng trên TMS để cập nhật dữ liệu thông tin của đại lý thuế, nhân viên đại lý thuế để phục vụ công tác quản lý và công khai thông tin.

Để thực hiện hiệu quả ứng dụng này, Tổng cục Thuế đề nghị, các Cục Thuế thực hiện cập nhật dữ liệu kịp thời và đầy đủ; đồng thời, tiến hành rà soát dữ liệu hiện có của đại lý thuế, nhân viên đại lý thuế trong ứng dụng và đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; trường hợp phát hiện sai sót phải thực hiện điều chỉnh ngay.

Ngoài các nội dung trên, Tổng cục Thuế cũng giới thiệu một số nội dung mới của Thông tư số 10/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Theo đó, Tổng cục Thuế cho biết, điểm mới của Thông tư này là bổ sung thêm 2 dịch vụ đại lý thuế được cùng cấp cho người nộp thuế gồm: dịch vụ tư vấn thuế và dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng sửa đổi điều kiện dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. Theo đó, người dự thi phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành, chuyên ngành kinh tế, thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên. Trước đây, tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 117/2021/TT-BTC quy định “có bằng cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành…”.

Lưu ý về giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với đại lý thuế, Tổng cục Thuế cho biết, nhân viên đại lý thuế đang hành nghề trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực, tiếp tục hành nghề đến hết ngày 31/12/2021 mà không phải chứng minh giờ cập nhật kiến thức.

Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế của đại lý thuế được cấp theo quy định tại các thông tư trước đây của Bộ Tài chính vẫn có giá trị nếu đại lý thuế đáp ứng điều kiện hành nghề theo quy định tại Thông tư này.

Trường hợp đại lý thuế không đáp ứng đủ điều kiện hành nghề theo quy định tại khoản 2 Điều 102 Luật Quản lý thuế trong thời gian 3 tháng liên tục, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì đại lý thuế bị đình chỉ hoạt động theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 26 Thông tư này…

Để thống nhất triển khai các quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTC, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung, cũng như quy định mới của Thông tư đến các đại lý thuế, nhân viên đại lý thuế và người nộp thuế trên địa bàn.

Đồng thời, rà soát điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo quy định mới của Thông tư đối với các đại lý thuế thuộc phạm vi Cục Thuế quản lý. Trường hợp đại lý thuế không đáp ứng được điều kiện “có ít nhất 2 người được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, làm việc toàn thời gian tại doanh nghiệp” trong 3 tháng liên tục kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thì Cục Thuế thục hiện đình chỉ kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với đại lý thuế.

Đánh giá post
Bài viết có tài trợ
Bài trướcCổ phiếu HHP chính thức giao dịch trên HOSE
Bài tiếp theo02 cách tra cứu mã số thuế cá nhân phục vụ quyết toán thuế

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây