Đề xuất thực hiện chính sách tinh giản biên chế đến hết năm 2030

0
86

Hiện nay, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 5/6/2019 hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Dự thảo thông tư đã sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05/6/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế như sau.

Theo đó, Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/7/2019, áp dụng từ năm ngân sách 2019 cho đến khi các chế độ chính sách tinh giản biên chế quy định tại các Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ hết thời hạn thực hiện.

Trước đó, ngày 10/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

Theo Bộ Tài chính, nội dung sửa đổi về đối tượng tinh giản biên chế, điều chỉnh độ tuổi đối với các đối tượng tinh giản biên chế tại Nghị định số 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ có liên quan đến nội dung quy định tại Điều 1, Điều 3, Điều 4 Thông tư số 31/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính chỉ quy định theo hướng dẫn chiếu quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Đồng thời, Khoản 3, Điều 6 Thông tư số 31/2019/TT-BTC đã quy định: “Khi các văn bản dẫn chiếu để áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế”.

Do vậy, Bộ Tài chính dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 31/2019/TT-BTC theo quy trình rút gọn, trong đó chỉ sửa đổi Khoản 1 Điều 6 về thời hạn thực hiện chính sách tinh giản biên chế đến hết ngày 31/12/2030 cho phù hợp với quy định tại Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 143/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 24 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ; không sửa đổi, bổ sung nội dung quy định tại Thông tư số 31/2019/TT-BTC.

Theo quy định hiện hành, Thông tư số 31/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ 25/7/2019 đến hết ngày 31/12/2021 và áp dụng từ năm ngân sách 2019.

Đánh giá post
Bài viết có tài trợ
Bài trướcGiảm 10% phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự
Bài tiếp theoNguy cơ bong bóng bất động sản 2021 có đến từ việc giá nhà tăng?

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây