Đề xuất phương án phân loại chứng chỉ bắt buộc và không bắt buộc trong quản lý viên chức

0
12

Ngày 19/3/2021, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 1797/VPCP-TCCV về  báo cáo nội dung về các loại chứng chỉ bồi dưỡng đối với viên chức gửi Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 931/BNV-ĐT ngày 9/3/2021 và Công văn số 616/BNV-ĐT ngày 9/2/2021 về hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Công văn 1797/VPCP-TCCV nêu rõ, thời gian vừa qua, một số báo chí phản ánh về những vướng mắc, bất cập của quy định sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và các chứng chỉ bồi dưỡng khác đối với viên chức, nhất là đối với giáo viên cơ sở đào tạo công lập trong việc thi thăng hạng, bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý viên chức, trên cơ sở đó xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ quản lý chuyên ngành tổng hợp, báo cáo cụ thể về các loại chứng chỉ đối với đội ngũ viên chức.

Trong đó, nêu rõ những loại chứng chỉ nào là điều kiện để được bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; chứng chỉ nào là bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ; phân loại chứng chỉ bắt buộc và không bắt buộc trong quản lý viên chức.

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo cụ thể về nội dung tương tự nêu trên đối với chức danh nghề nghiệp giáo viên cơ sở công lập các cấp; đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan cho phù hợp để giải quyết dứt điểm các vướng mắc, bất cập trong thời gian vừa qua về vấn đề này.

Hai Bộ đề xuất phương án cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2021.

Đánh giá post
Bài viết có tài trợ
Bài trướcBHXH Việt Nam lưu ý về thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới
Bài tiếp theo[Infographics] Thông tin về dự thảo đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây