Đã nhập kho dự trữ quốc gia 24.000 tấn thóc

Chứng khoán VPS

Đạt được kết quả trên, Tổng cục DTNN đã quyết liệt chỉ đạo các Cục DTNN khu vực khắc phục mọi khó khăn trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và khó lường, để mua đủ số lượng thóc được giao theo kế hoạch, bảo đảm thóc nhập kho DTQG đủ số lượng, đúng tiêu chuẩn chất lượng, phù hợp với thời vụ thu hoạch tại các địa phương.

Đánh giá về tiến độ thu mua thóc DTQG năm 2021, ông Phạm Việt Hà-Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý hàng dự trữ (Tổng cục DTNN) cho biết, căn cứ thời vụ thu hoạch lúa Đông Xuân trên địa bàn các tỉnh trên toàn quốc, Tổng cục DTNN đã giao các Cục DTNN mua thóc DTQG theo hình thức “cuốn chiếu”, bắt đầu thực hiện từ khu vực Nam Bộ trở ra đến các tỉnh khu vực phía Bắc.

Cụ thể, Tổng cục DTNN giao các Cục DTNN khu vực Nam Bộ (TP. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ, Cửu Long và Tây Nam Bộ) mở kho DTQG mua 9.000 tấn thóc, thời hạn mua thóc đến hết ngày 30/4/2021; các Cục DTNN khu vực Nam miền Trung (Bình Trị Thiên, Đà Nẵng, Nghĩa Bình) mở kho DTQG mua 15.000 tấn thóc, thời hạn hoàn thành ngày 15/7/2021.

Kết quả đến ngày 28/6/2021, các Cục DTNN khu vực nêu trên đã hoàn thành nhập kho DTQG 24.000 tấn thóc theo kế hoạch được giao. Thóc nhập kho DTQG đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng theo đúng quy định tại Thông tư số 87/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính và hướng dẫn của Tổng cục DTNN.

Về thời hạn mua thóc, phần lớn các Cục DTNN khu vực hoàn thành mua số thóc được giao trước thời hạn; đặc biệt một số Cục DTNN khu vực hoàn thành sớm hơn nhiều so với thời gian Tổng cục giao (Cục DTNN khu vực: Tây Nam, Cửu Long,  Đà Nẵng, Nam Trung Bộ).

Để hoàn thành chỉ tiêu mua thóc nhập kho DTQG năm 2021, căn cứ thời vụ thu hoạch lúa Đông Xuân trên địa bàn các Cục DTNN khu vực, Tổng cục DTNN tiếp tục phê duyệt kế hoạch mua thóc DTQG của các Cục DTNN khu vực Bắc miền Trung và miền Bắc.

Cụ thể, ngày 25/6/2021, Tổng cục DTNN đã phê duyệt kế hoạch mua 26.500 tấn thóc của các Cục DTNN khu vực: Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh và Bình Trị Thiên; thời hạn mở kho mua từ ngày 30/6/2021 đến hết ngày 15/8/2021.

Đối với các Cục DTNN khu vực miền Bắc, dự kiến trong tháng 7/2021, Tổng cục DTNN sẽ giao các Cục DTNN khu vực mua 29.500 tấn thóc, để bảo đảm hoàn thành mua đủ 80.000 tấn thóc theo kế hoạch năm 2021.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để hoàn thành chỉ tiêu mua thóc kế hoạch năm 2021, Tổng cục DTNN đã chỉ đạo, yêu cầu các  Cục DTNN khu vực phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh; đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với khách hàng để đẩy nhanh tiến độ mua thóc.

Cùng với đó, các Cục DTNN khu vực tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thóc nhập kho DTQG, bảo đảm thóc nhập kho DTQG đủ số lượng, đúng tiêu chuẩn chất lượng, phù hợp với thời vụ thu hoạch; đồng thời, thường xuyên cập nhật số liệu trên phần mềm quản lý vật tư hàng hoá theo đúng hướng dẫn, quy định của Tổng cục DTNN để theo dõi và chỉ đạo.

Trong quá trình triển khai mua thóc, Tổng cục DTNN yêu cầu các Cục DTNN khu vực chủ động, thường xuyên cập nhật diễn biến, biến động của giá cả lương thực trên địa bàn; kịp thời báo cáo Tổng cục DTNN để điều chỉnh mức giá mua cho phù hợp;  đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao, tránh thất thoát ngân sách nhà nước

Để hoàn thành chỉ tiêu mua thóc nhập kho DTQG năm 2021, căn cứ thời vụ thu hoạch lúa Đông Xuân trên địa bàn các Cục DTNN khu vực, Tổng cục DTNN tiếp tục phê duyệt kế hoạch mua thóc DTQG của các Cục DTNN khu vực Bắc miền Trung và miền Bắc.

Cụ thể, ngày 25/6/2021, Tổng cục DTNN đã phê duyệt kế hoạch mua 26.500 tấn thóc của các Cục DTNN khu vực: Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh và Bình Trị Thiên; thời hạn mở kho mua từ ngày 30/6/2021 đến hết ngày 15/8/2021.

Đối với các Cục DTNN khu vực miền Bắc, dự kiến trong tháng 7/2021, Tổng cục DTNN sẽ giao các Cục DTNN khu vực mua 29.500 tấn thóc nhập kho, để bảo đảm hoàn thành mua đủ 80.000 tấn thóc theo kế hoạch năm 2021.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *