Cục Thuế TP. Hà Nội: Gần 19.000 tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn

Chứng khoán VPS

Cụ thể, tính đến ngày 31/8/2021, cơ quan Thuế các cấp trên địa bàn TP. Hà Nội đã tiếp nhận 29.084 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp với số tiền đề nghị gia hạn là 8.278 tỷ đồng (tăng 30% so với thời điểm ngày 28/7/2021, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2020 – gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP).

Đối với tiền thuê đất, cơ quan thuế đã tiếp nhận 1.351 giấy đề nghị gia hạn với số tiền đề nghị gia hạn là 1.044 tỷ đồng (tăng 17% so với thời điểm ngày 28/7/2021, bằng 99,6% so với cùng kỳ năm 2020).

Đối với cá nhân kinh doanh, cơ quan thuế đã tiếp nhận giấy gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân với cá nhân kinh doanh là 660 hộ với số tiền đề nghị gia hạn 20,3 tỷ đồng (tăng 150% so với thời điểm ngày 28/7/2021, bằng 38% so với cùng kỳ năm 2020).

Theo tính toán của Cục Thuế TP. Hà Nội, dự kiến, số thuế và tiền thuê đất còn được gia hạn là 13.200 tỷ đồng. Trong đó, số thuế giá trị gia tăng còn được gia hạn của tháng 3 đến tháng 8 và quý I, II/2021 là khoảng 5.730 tỷ đồng; thuế thu nhập cá nhân tạm nộp quý I/2021 là 6.250 tỷ đồng; thuế thu nhập cá nhân của hộ cá nhân, kinh doanh là 20 tỷ đồng; tiền thuê đất kỳ 1 năm 2021 là 1.200 tỷ đồng.

Như vậy, nếu tính cả 5.734 tỷ đồng số thuế tạm nộp quý I/2021 được gia hạn nhưng đến hạn và đã nộp vào ngân sách trong tháng 7/2021 thì tổng số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn đến thời điểm 31/8/2021 là 18.937 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *