Cục Thuế tỉnh Bến Tre đề nghị xóa nợ tiền thuế trên 688,7 triệu đồng

Chứng khoán VPS

Thời gian, ngành Thuế tỉnh Bến Tre bám sát các DN có nợ lớn, dây dưa và theo dõi, xử lý kịp thời, đúng quy định. Để bảo đảm tính răn đe, ngành Thuế đã kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế, thu hồi nợ thuế đối với các khoản nợ có khả năng thu quá 90 ngày.

Mặt khác, ngành Thuế cũng tăng cường triển khai, thực hiện khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp; đôn đốc thu nợ đối với những người nộp thuế bị truy thu thuế và xử phạt qua thanh tra, kiểm tra theo các quyết định xử lý; thường xuyên xác minh tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế không liên lạc được…

Cùng với đó, ngành Thuế tỉnh cũng tăng cường rà soát, xác định số thuế nợ đọng của từng người nợ thuế thực hiện phân loại nợ thuế theo đúng hướng dẫn tại các quy trình quản lý nợ thuế mà Tổng cục Thuế đã ban hành; đề ra các biện pháp đôn đốc thu nợ phù hợp đối với từng nhóm nợ, khoản nợ…

Trên cơ sở rà soát, Cục Thuế tỉnh Bến Tre đã đề nghị UBND Tỉnh xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với DN, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 

Ngày 23/8/2021, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn đã ký Quyết định số 1997/QĐ-UBND về việc xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 234 DN, tổ chức, cá nhân.

Theo Quyết định này, sẽ xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp trước ngày 1/7/2020 với tổng số nợ tiền trên 688,7 triệu đồng. Đối tượng được xóa nợ nằm trong quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 4 Nghị quyết số 94/2019/QH14.

UBND tỉnh Bến Tre cũng giao trách nhiệm cho Cục Thuế tỉnh điều chỉnh số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của DN, tổ chức, cá nhân; Giao Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bến Tre chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu và các thông tin của hồ sơ xóa nợ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *