Cơ quan Thuế triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn thu ngân sách trong những tháng cuối năm

0
99

8/18 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng so với cùng kỳ

Qua quý I/2021, nhờ triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu, số thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý đạt 31,1% so với dự toán, có 8/18 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, ngành Thuế tiếp tục dự liệu được những khó khăn trong công tác thu nộp NSNN những tháng tiếp theo.

Do vậy, để chủ động xây dựng các phương án và sẵn sàng cơ sở hạ tầng, chuẩn bị thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước; đồng thời, phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu NSNN năm 2021 được Quốc hội, Chính phủ giao, Tổng cục Thuế đã yêu cầu cơ quan thuế các cấp triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu NSNN năm 2021.

Cụ thể, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 02/2021/NQ-CP của Chính phủ; tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho DN, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các DN phát triển ổn định, vững chắc, thu hút đầu tư, tăng thêm năng lực sản xuất mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề để tăng thu cho NSNN.

Cơ quan Thuế sẽ tiếp tục rà soát, nghiên cứu, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản pháp luật thuế và các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế theo hướng bao quát được hết nguồn thu, nâng cao năng lực quản lý thuế cho cơ quan thu, phòng chống gian lận, trốn thuế, thất thu và nợ đọng thuế, thực hiện quản lý thuế điện tử; tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tạo môi trường thuận lợi, rõ ràng minh bạch cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với NSNN.

Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các địa phương thực hiện kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác kê khai thuế của người nộp thuế; tập trung kiểm tra các tờ khai có dấu hiệu rủi ro, những lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu tiềm ẩn kê khai không đủ thuế, rà soát tình hình tạm nộp thuế TNDN, cổ tức, lợi nhuận còn lại của năm 2020 để chủ động đôn đốc DN nộp số TNDN, cổ tức, lợi nhuận còn lại phải nộp theo quyết toán năm 2020 và số tạm nộp thuế, phát sinh các quý đầu năm 2021 sát với thực tế của hoạt động kinh doanh.

Cơ quan Thuế kiên quyết xử phạt đối với các trường hợp vi phạm quy định về kê khai thuế, thực hiện ấn định thuế đối với người nộp thuế vi phạm pháp luật về thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế.

Đồng bộ giải pháp quản lý thuế

Trong thời gian tới, bên cạnh nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, cơ quan Thuế cũng sẽ tăng cường quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, theo đúng chính sách pháp luật, tạo điều kiện cho người nộp thuế có thêm nguồn lực tài chính cho sản xuất, kinh doanh.

Ngành Thuế sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong công tác quản lý, phát hiện và xử lý kịp thời đối với các hành vi gian lận thuế, thu hồi đầy đủ số tiền hoàn thuế bị gian lận vào NSNN; tiếp tục triển khai mạnh mẽ và có hiệu quả công tác hoàn thuế điện tử.

Về công tác thanh, kiểm tra, cơ quan thuế các cấp sẽ tập trung thanh, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đối với các đơn vị thuộc ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao về thuế, các DN hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu, các DN được hưởng các chính sách ưu đãi miễn, giảm thuế. Các DN có hoạt động liên kết, có dấu hiệu chuyển giá; kinh doanh thương mại điện tử, các hoạt động chuyển nhượng vốn, thương hiệu, chuyển nhượng dự án…

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác chống thất thu đối với khu vực DN ngoài quốc doanh, Tổng cục Thuế chỉ đạo cục thuế các địa phương triển khai quyết liệt công tác chống thất thu đối các DN nhỏ và vừa, hộ, cá nhân kinh doanh nhất là tại những địa bàn trọng điểm và những lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng…

Trên cơ sở chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2021 mà Tổng cục Thuế đã giao, cơ quan Thuế các cấp sẽ tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác quản lý thu nợ thuế. Trong đó, trọng tâm là thực hiện phân loại các khoản nợ thuế đầy đủ để có giải pháp quản lý, đôn đốc thu phù hợp. Phân công, giao nhiệm vụ thu nợ đối với người nộp thuế có số nợ thuế lớn đến từng phòng quản lý, lãnh đạo Cục Thuế, Chi cục Thuế, công chức quản lý nợ thuế.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các bộ ngành liên quan như: công an, ngân hàng, toà án, quản lý thị trường, kế hoạch đầu tư,… trong việc thu hồi nợ đọng thuế, đặc biệt là xử lý thu hồi các khoản tiền nợ đọng liên quan đến đất đai, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Tiếp tục xử lý nợ theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị quyết số 94/2019/QH14; Phấn đấu giảm tỷ lệ nợ thuế xuống dưới 5% tổng thu NSNN năm 2021…

Để giảm thiểu thời gian và chi phí cho DN khi thực hiện nghĩa vụ với ngân sách, trong thời gian tới ngành Thuế sẽ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách, thủ tục hành chính thuế, đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ DN ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực. Đăng tải kịp thời các hướng dẫn về nội dung sửa đổi trong các chính sách thuế mới trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Công khai tại trụ sở cơ quan thuế các cấp, trên trang thông tin điện tử ngành Thuế các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế, thủ tục hành chính thuế để người nộp thuế nắm bắt kịp thời và giám sát việc thực thi pháp luật của công chức thuế…

Đánh giá post
Bài viết có tài trợ
Bài trước03 cách đăng ký giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế
Bài tiếp theo7 Mẹo & Thủ thuật

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây