Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần DRH Holding bị phạt 55 triệu đồng

Chứng khoán VPS

Ngày 12/7/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 441/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phan Tấn Đạt (Quận 2, TP. Hồ Chí Minh).

Ông Phan Tấn Đạt – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần DRH Holding bị phạt tiền 55 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm g Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Được biết, ông Phan Tấn Đạt đã có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, ông Đạt bán 150.000 cổ phiếu DRH vào ngày 28/7/2020 nhưng không thực hiện báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *