Chính sách tài chính nào bắt đầu có hiệu lực từ tháng 2/2021?

0
99

Hướng dẫn đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/02/2021.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 118/2020/TT-BTC.

Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty cổ phần

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 111/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Theo Thông tư, căn cứ danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thực hiện xử lý các vấn đề về tài chính theo quy định hiện hành về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Quá trình xử lý tài chính và xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập phải đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, đảm bảo đúng quy định của Nhà nước. Các tổ chức, cá nhân có liên quan khi thực hiện xử lý tài chính và xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập không chấp hành đúng chế độ quy định, gây ra tổn thất hoặc thất thoát tài sản nhà nước thì tổ chức, cá nhân đó chịu trách nhiệm hành chính, bồi thường vật chất hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/02/2021.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 111/2020/TT-BTC.

Quy định về hoạt động của công ty chứng khoán

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán. Trong đó, Thông tư nêu rõ về nguyên tắc hoạt động quản trị, điều hành; Nguyên tắc hoạt động nghiệp vụ; Điều lệ… của công ty chứng khoán.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/02/2021.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 121/2020/TT-BTC.

Quy định phí kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BTC ngày 8/01/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy. Trong đó, Thông thư quy định mức thu phí thực hiện theo quy định tại Biểu phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy ban hành kèm theo Thông tư 02/2021/TT-BTC.

Đối với các chi phí nhiên liệu, công tác phí cần thiết phát sinh khi kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy; chi phí in và dán tem kiểm định do tổ chức, cá nhân yêu cầu kiểm định chi trả theo thực tế phát sinh, phù hợp quy định pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 22/02/2021.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 02/2021/TT-BTC

Điều chỉnh tăng thù lao dịch vụ đấu giá tài sản

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của bộ trưởng bộ tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại luật đấu giá tài sản.

Theo đó, khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản sẽ được điều chỉnh tăng so với hiện nay. Cụ thể, khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản cho một hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản trong trường hợp đấu giá thành được quy định như sau:

– Mức thù lao tối thiểu: 1.000.000 đồng/01 hợp đồng;

– Mức thù lao tối đa tương ứng từng khung giá trị tài sản theo giá khởi điểm được quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này nhưng không vượt quá 400.000.000 đồng/01 hợp đồng.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 04/02/2021.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 108/2020/TT-BTC

Đánh giá post
Bài viết có tài trợ
Bài trướcNgành Hải quan phát hiện và bắt giữ 967 vụ việc vi phạm trong tháng 2
Bài tiếp theoPhân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước đạt 99,96% kế hoạch Chính phủ giao

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây