Chính sách tài chính có hiệu lực từ tháng 01/2021

0
3

Kéo dài thời hạn thực hiện hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 146/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Trong đó, về hạng đất tính thuế, Nghị định số 146/2020/NĐ-CP nêu rõ: Kéo dài thời hạn thực hiện hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết ngày 31/12/2025 (quy định cũ đến ngày 31/12/2020) trên cơ sở hạng đất đã được quy định và thực hiện trong giai đoạn từ năm 2011 đến hết năm 2020. Trường hợp địa phương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định thì thực hiện theo quy định đó đến hết ngày 31/12/2025.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Nghị định số 146/2020/NĐ-CP.

Chỉ tiêu an toàn tài chính với tổ chức kinh doanh chứng khoán

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 91/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Thông tư hướng dẫn việc xác định các chỉ tiêu an toàn tài chính, chế độ báo cáo về tỷ lệ an toàn tài chính của tổ chức kinh doanh chứng khoán, các biện pháp xử lý và trách nhiệm của các bên liên quan đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính. Thông tư không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của tổ chức kinh doanh chứng khoán đối với ngân sách nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/1/2021.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 91/2020/TT-BTC.

Hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 95/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán.

Thông tư quy định rõ về nội dung giám sát giao dịch chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Theo đó, trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là: Giám sát các hoạt động giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán nhằm phát hiện, ngăn ngừa, xử lý các hành vi sử dụng thông tin nội bộ trong mua bán chứng khoán, thao túng thị trường chứng khoán và các hành vi vi phạm quy định pháp luật về giao dịch chứng khoán.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/1/2021.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 95/2020/TT-BTC.

Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, thay thế Thông tư số 155/2015/TT-BTC.

Theo đó, Thông tư quy định khá toàn diện các đối tượng có nghĩa vụ công bố thông tin như: Công ty đại chúng; tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng; tổ chức phát hành thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng; tổ chức niêm yết trái phiếu doanh nghiệp; công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam và chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam; văn phòng đại diện công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/1/2021.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 96/2020/TT-BTC.

Mức thu phí, lệ phí trong công tác thú y

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

Theo Thông tư, lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; thủy sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất (gồm kho ngoại quan), chuyển cửa khẩu là 40.000 đồng/lần; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y là 50.000 đồng/lần.

Phí phòng chống dịch bệnh cho động vật có mức từ 300.000 đồng đến 3,5 triệu đồng/lần. Phí kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật (gồm cả thủy sản) có mức từ 35.000 đồng đến 800.000 đồng/xe ô tô/xe chuyên dụng/lô hàng. Phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản có mức từ 230.000 đồng đến 18 triệu đồng/lần.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 11/1/2021.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 101/2020/TT-BTC.

Hướng dẫn đăng ký thuế

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của hướng dẫn về đăng ký thuế. Theo Thông tư, hồ sơ đăng ký thuế gồm: Hồ sơ đăng ký thuế lần đầu; hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế; thông báo tạm ngừng hoạt động, kinh doanh hoặc tiếp tục hoạt động trở lại sau khi tạm ngừng trước thời hạn; hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế; hồ sơ khôi phục mã số thuế được tiếp nhận.

Trường hợp hồ sơ đăng ký thuế gửi bằng đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu tiếp nhận, ghi ngày nhận hồ sơ vào hồ sơ và ghi sổ văn thư của cơ quan thuế. Đối với hồ sơ đăng ký thuế điện tử, việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 17/01/2021.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 105/2020/TT-BTC. 

Mức thu phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 106/2020/TT-BTC ngày 08/12/2020 về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/1/2021.

Thông tư quy định rõ mức phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực do cơ quan Trung ương thực hiện. Cụ thể, phí cấp giấy phép Tư vấn chuyên ngành điện lực là 10.400.000 đồng. Phí thẩm định cấp giấy phép Hoạt động truyền tải điện là 24.900.000 đồng. Phí thẩm định cấp giấy phép Hoạt động bán buôn điện là 19.200.000 đồng… Trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực áp dụng mức thu bằng 50% mức thu quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 22/1/2021.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 106/2020/TT-BTC.

Đánh giá post
Bài viết có tài trợ
Bài trướcCá nhân thực hiện việc ủy quyền quyết toán cho tổ chức trả thu nhập như thế nào?
Bài tiếp theoTổng cục Hải quan gỡ vướng cho doanh nghiệp có hàng tạm nhập tái xuất

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây