Chấn chỉnh tình trạng tăng giá đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Chứng khoán VPS

Để chấn chỉnh tình trạng nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu yêu cầu các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thực hiện việc công bố, công khai tại trụ sở đơn vị mình, trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với thông tin quy hoạch các công trình, dự án đã được phê duyệt, vùng ảnh hưởng của dự án, cơ chế, chính sách bồi thường của dự án khi triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

Đặc biệt đối với quy định thu hồi đất hai bên đường khi thực hiện các dự án giao thông tại khu vực đô thị… đảm bảo thông tin đầy đủ, rõ ràng, minh bạch, để người dân tiếp cận thông tin chính thống, tránh tình trạng bị giới đầu cơ lợi dụng để thổi giá, đẩy giá đất, giá bất động sản lên cao hoặc tạo ra giá đất ảo, sốt đất ảo.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai liên quan đến cá nhân, tổ chức nước ngoài, quyền và nghĩa vụ tham gia vào các giao dịch liên quan đến đất đai. Đồng thời, chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố thẩm định kỹ các trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 191 Luật Đất đai khi thẩm định hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất.

Kiểm tra, xác định sự phù hợp về hạn mức nhận chuyển nhượng đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy định. Phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát tình hình biến động giá đất thị trường; trường hợp cần thiết thì tham mưu UBND tỉnh quyết định điều chỉnh bảng giá các loại đất theo quy định.

Chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng Sóc Trăng và các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác kiểm tra, xác minh, xử lý đúng theo quy định pháp luật đối với những trường hợp rao bán nhà, đất trên các trang mạng xã hội không đúng quy định của pháp luật. Quản lý chặt chẽ việc tách thửa đất đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về đất đai. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng người sử dụng đất chuyển quyền sử dụng đất, giao dịch bất động sản nhưng không thực hiện thủ tục theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cũng yêu cầu Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ động thực hiện công tác quản lý và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt các dự án bất động sản, nhất là các trường hợp liên quan đến nhà ở hình thành trong tương lai, bảo đảm các dự án bất động sản đưa vào kinh doanh, chuyển nhượng phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, nhà ở và kinh doanh bất động sản. Có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh để kịp thời cung cấp cho người có thu nhập thấp và đủ điều kiện thuê, mua nhà ở xã hội.

Riêng đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu cần tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đối với các chính sách, pháp luật về đất đai, nhà ở. Các công trình, dự án được quy hoạch để người dân hiểu, thực hiện đúng quy định; tăng cường phối hợp các sở, ngành chức năng rà soát, thường xuyên báo cáo thực trạng quản lý, sử dụng đất của các cá nhân, tổ chức có yếu tố nước ngoài.

Quản lý chặt chẽ các quy hoạch đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật; khi lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Hạn chế việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, nhất là đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại các tuyến đường giao thông mới mở hoặc quy hoạch cho người sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất song song với quy hoạch xây dựng các tuyến đường giao thông.

Đồng thời rà soát, chấn chỉnh tình trạng tách thửa, phân lô bán nền, chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm việc xác định hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp để làm cơ sở cho phép nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đảm bảo đúng đối tượng, đúng thủ tục theo quy định. Kiên quyết không để các trường hợp không đủ điều kiện nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho nhưng vẫn thực hiện nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa…

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về thực trạng sốt đất ảo, tăng giá đất ảo và những tác động tiêu cực đối với sự phát triển kinh tế – xã hội và người dân; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về tình trạng sốt đất ảo, tăng giá đất ảo nhằm cung cấp thông tin chính thống, tuyên truyền cho người dân hiểu tác động tiêu cực của việc sốt đất ảo, tăng giá đất ảo.

Hiện nay, do có chủ trương quy hoạch Khu kinh tế biển Trần Đề, cảng Trần Đề, cầu Đại Ngãi, các dự án trọng điểm khác và do tình trạng giới đầu cơ lợi dụng để thổi giá đất, giá bất động sản lên cao, làm cho giá đất tại một số địa phương có diễn biến phức tạp. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu yêu cầu UBND các huyện: Trần Đề, Cù Lao Dung và TX. Vĩnh Châu sớm hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Quy hoạch chi tiết các công trình dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để công bố, công khai cho người dân biết; khi giải quyết việc hộ gia đình, cá nhân xin phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở với diện tích lớn hơn hạn mức giao đất ở do UBND tỉnh Sóc Trăng quy định thì phải xem xét kỹ từng trường hợp cụ thể, nếu cần thiết thì báo cáo, xin ý kiến UBND tỉnh Sóc Trăng trước khi giải quyết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *