Các sai phạm về thuế thường gặp trong lĩnh vực thương mại điện tử

Chứng khoán VPS

Cụ thể, qua quản lý thu thuế và kiểm tra, thanh tra thì các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh bán sản phẩm hàng hóa trên các sàn giao dịch thương mại điện tử, trên các trang web bán hàng, trên các trang mạng xã hội nước ngoài (Facebook, Youtube, zalo..) thường có dấu hiệu trốn doanh thu, không thực hiện khai báo doanh thu kinh doanh thương mại điện tử bán sản phẩm, hàng hóa cho cơ quan thuế.

Các tổ chức, cá nhân này nghĩ rằng cơ quan thuế không phát hiện được các doanh thu không khai báo này là do thực hiện thanh toán qua ngân hàng với những tài khoản mở tại các ngân hàng không đăng ký với cơ quan thuế và toàn bộ các khoản doanh thu bán hàng này không thực hiện kê khai nộp thuế.

Dưới đây là một số hành vi vi phạm và biện pháp quản lý của cơ quan Thuế đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động bán sản phẩm, hàng hóa trên các sàn giao dịch thương mại điện tử, trên các trang website bán hàng, trên các trang mạng xã hội nước ngoài:

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử kinh doanh bán sản phẩm hàng hóa không thực hiện thanh toán qua ngân hàng, thu tiền bán hàng bằng tiền mặt thông qua các đơn vị giao nhận hàng hóa (ủy quyền cho các đơn vi giao nhận hàng hóa, khi giao hàng trực tiếp thu tiền của người mua để chuyển lại cho người bán) và toàn bộ các khoản doanh thu bán hàng này không thực hiện kê khai nộp thuế.

Cơ quan Thuế sẽ tiến hành các biện pháp kiểm tra, thanh tra để phát hiện các tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử trốn doanh thu trong các trường hợp nêu trên để truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế, góp phần chống thất thu cho Ngân sách Nhà nước.

Đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử kinh doanh bán sản phẩm hàng hóa thực hiện thanh toán qua ngân hàng với những tài khoản mở tại các ngân hàng nhưng không đăng ký với cơ quan thuế, cơ quan thuế qua kiểm tra các trang web bán hàng, các địa chỉ bán hàng trên các trang mạng xã hội sẽ xác định các tài khoản nhận thanh toán tiền mua hàng nhưng không đăng ký với cơ quan thuế (có thể vào địa chỉ bán hàng trên các trang web, trang mạng xã hội để trực tiếp mua hàng, chuyển tiền thanh toán qua ngân hàng từ đó xác định các tài khoản nhận thanh toán tiền).

Khi xác định được các tài khoản mở tại ngân hàng nhận thanh toán tiền thì tiến hành xác minh tại ngân hàng để xác định doanh thu bán hàng không thực hiện kê khai nộp thuế để xử lý truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử kinh doanh bán sản phẩm hàng hóa không thực hiện thanh toán qua ngân hàng, thu tiền bán hàng bằng tiền mặt thông qua các đơn vị giao nhận hàng hóa thì thực hiện tiến hành thanh tra, kiểm tra hoặc xác minh tại các đơn vị ký hợp đồng nhận vận chuyển giao hàng hóa có thu hộ tiền cho người bán từ đó xác định số lượng hàng hóa bán, số tiền doanh thu thu hộ để xử lý truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh thu không thực hiện kê khai nộp thuế

Công chức thuế cần thường xuyên rà soát, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ để NNT hiểu rõ hơn các chính sách thuế, văn bản pháp luật, chế độ hạch toán kế toán từ đó tác động tích cực đến việc khai, nộp thuế, góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *