Bộ Tài chính luôn chủ động cắt giảm các thủ tục hành chính (*)

Chứng khoán VPS

Theo Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 (PAR Index) của các bộ, ngành, địa phương do Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ công bố, Bộ Tài chính đứng thứ 2/17 bộ, ngành về cải cải cách hành chính năm 2020, với kết quả Chỉ số cải cách hành chính đạt 94,84%.

Thực ra đây không phải là một kết quả bất ngờ, bởi vì trong xếp hạng những năm trước, Bộ Tài chính luôn là đơn vị dẫn đầu, hoặc là đứng thứ nhất hoặc là đứng thứ hai trong cải cách hành chính. Vì vậy kết quả lần này là tiếp tục truyền thống đó. Điều đó cho thấy rằng, Bộ Tài chính đã xứng đáng là đơn vị luôn đi đầu, giữ vững được phong độ của mình trong quá trình ứng dụng công nghệ thông tin nói chung và phát triển chính phủ điện tử nói riêng. Điều này đã, đang và sẽ giúp ích nhiều cho quá trình quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Do vị trí, chức năng đặc thù của mình trong quản lý nhà nước, Bộ Tài chính là một trong những bộ, ngành quản lý nhiều thủ tục hành chính nhất, cũng vì vậy mà luôn tập trung rà soát cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục để đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước cũng như hỗ trợ DN. Đặc biệt, 55% các thủ tục đã được kết nối dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 – là một trong những điều khẳng định kết quả rất đáng ghi nhận của Bộ Tài chính trong giảm thiểu các thủ tục. 

Kết quả này là minh chứng cho thấy tính chủ động của Bộ Tài chính trong việc cắt giảm các thủ tục hành chính.  Bộ Tài chính thường xuyên có những công văn chỉ đạo nội bộ cũng như tuân thủ bám sát chỉ đạo của Chính phủ để triển khai rất tích cực quá trình cắt giảm này. Những con số về số thủ tục hành chính được cắt giảm rõ ràng là kết quả rất đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, so với gần 900 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền đang quản lý thì vẫn còn dư địa để Bộ Tài chính tiếp tục chủ động cắt giảm hơn nữa và tôi tin rằng, Bộ sẽ tiếp tục trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu trong cải cách thủ tục hành chính trong kỳ đánh giá tiếp theo.

(*) Lược trích theo bài “Cải cách hành chính: Bộ Tài chính luôn chủ động cắt giảm các thủ tục hành chính” – Luyện Vũ/thoibaotaichinhvietnam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *