Bộ Tài chính ban hành Quy chế Quản lý, vận hành, khai thác Cổng Công khai ngân sách nhà nước

0
15

Quy chế Quản lý, vận hành, khai thác Cổng Công khai NSNN áp dụng với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Tài chính); Các cơ quan tổ chức, cá nhân có nhu cầu truy cập, khai thác, sử dụng số liệu từ Cổng Công khai NSNN.

Theo Quy chế, đối với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Vụ NSNN chịu trách nhiệm công khai: Báo cáo NSNN (nội dung, thời gian, hình thức) theo quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn; Số liệu NSNN cung cấp cho các tổ chức tài chính – tiền tệ quốc tế và các nước đối tác theo Quyết định số 749/QĐ-BTC ngày 07/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Báo cáo NSNN dành cho công dân; Các bài viết/tin tức liên quan đến hoạt động thu, chi NSNN.

Cục Kế hoạch – Tài chính chịu trách nhiệm công khai tài liệu, số liệu và thời gian thực hiện công khai đối với đơn vị dự toán ngân sách theo quy định tại Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 18/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được NSNN hỗ trợ và theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC.

Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm công khai tài liệu, số liệu và thời gian thực hiện công khai ngân sách địa phương và ngân sách cấp tỉnh theo quy định tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai NSNN đối với các cấp ngân sách, gồm: Tài liệu, số liệu công khai dự toán, quyết toán ngân sách địa phương và ngân sách cấp tỉnh đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định, phê chuẩn; Báo cáo tổng hợp tình hình công khai dự toán, quyết toán ngân sách của các huyện và các cơ quan, đơn vị thuộc cấp tỉnh.

Về cách thức nộp báo cáo công khai, Quy chế nêu rõ, trường hợp nộp báo cáo trực tiếp trên Cổng Công khai NSNN, người nộp báo cáo công khai thực hiện đăng nhập vào Cổng Công khai NSNN theo tài khoản đã được cấp và thực hiện nộp tài liệu, số liệu lên Cổng Công khai NSNN, yêu cầu đối với tài liệu là dạng báo cáo điện tử.

Trường hợp đồng bộ dữ liệu từ các Chuyên mục công khai ngân sách trên Cổng Thông tin điện tử vào Cổng Công khai NSNN, người nộp báo cáo công khai thực hiện cập nhật 01 lần duy nhất đường dẫn file xml của chuyên mục công khai ngân sách trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của đơn vị lên Cổng Công khai NSNN.

Sau đó, Cổng Công khai NSNN sẽ tự động lấy cho các kỳ công khai tiếp sau, trong trường hợp Cổng/Trang Thông tin điện tử của đơn vị có sự thay đổi thì cần phải cập nhật lại đường dẫn file xml lên Cổng Công khai NSNN (áp dụng trong trường hợp chuyên mục Công khai ngân sách trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của đơn vị đã tuân theo chuẩn kỹ thuật). Cổng Công khai NSNN sẽ tự động cập nhật khi người nộp báo cáo công khai thực hiện công khai ngân sách trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của đơn vị.

Định dạng tài liệu, số liệu cập nhật trên Cổng Công khai NSNN là dạng báo cáo điện tử có chữ ký số theo quy định của pháp luật (chữ ký số của người có thẩm quyền hoặc chữ ký số của cơ quan, tổ chức), định dạng file excel đối với bảng số liệu, định dạng file word đối với dạng báo cáo văn bản và định dạng file pdf đối với Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc công khai ngân sách của đơn vị.

Quy chế nêu rõ, đối với cán bộ, công chức được cấp tài khoản trên Cổng Công khai NSNN, không sử dụng tài khoản đăng nhập Cổng Công khai NSNN được cấp để thực hiện các tác nghiệp không thuộc phạm vi, nhiệm vụ được giao trên hệ thống; Làm ảnh hưởng đến hiệu suất, tiến trình, an toàn, bảo mật của hệ thống và làm ảnh hưởng đến tính chính xác của số liệu. 

Cán bộ, công chức được cấp tài khoản trên Cổng Công khai NSNN không cấp quyền quản trị hệ thống và phát triển chương trình phần mềm cho các đối tượng không đúng theo quy định; không cung cấp cho người khác sử dụng tài khoản đăng nhập và mật khẩu để thực hiện các tác nghiệp trên hệ thống Cổng Công khai NSNN.

Đối với các tổ chức, cá nhân truy cập, sử dụng, khai thác dữ liệu trên Cổng Công khai NSNN, sử dụng đúng số liệu đã công khai, không sử dụng hoặc cung cấp thông tin sai lệch cho người khác sử dụng. Khi trích dẫn thông tin, số liệu phải ghi rõ nguồn thông tin từ Cổng Công khai NSNN.

Cổng Công khai NSNN là chuyên trang thông tin điện tử thuộc Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính, người sử dụng Cổng Công khai NSNN truy cập trực tiếp tại địa chỉ https://Công khai ngân sách.mof.gov.vn hoặc truy cập vào Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính theo địa chỉ mof.gov.vnvà vào chuyên mục “Cổng Công khai NSNN”.

Cổng Công khai NSNN bao gồm tập hợp các dữ liệu về NSNN được công khai theo quy định và các dữ liệu kinh tế xã hội khác được sắp xếp, tổ chức để quản lý, vận hành và khai thác thông qua phương tiện điện tử. Cổng Công khai NSNN được xây dựng và triển khai tập trung, thống nhất trong phạm vi toàn quốc, thực hiện chức năng công khai và tiếp nhận báo cáo công khai; chức năng giám sát, kiểm tra và chức năng lưu trữ, phân tích số liệu.

Đánh giá post
Bài viết có tài trợ
Bài trước[Infographics] 02 điều cần lưu ý khi thẻ bảo hiểm y tế bị mất, hư hỏng
Bài tiếp theoSau giãn cách, giá nhà đất sẽ tăng hay giảm?

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây