Bổ sung một số quy định về nghiệp vụ thị trường mở

Chứng khoán VPS

Theo đó, Thông tư số 09/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số quy định về nghiệp vụ thị trường mở tại NHNN, cụ thể như:

Một là, bổ sung quy định về thông báo mua, bán giấy tờ có giá: Đối với phiên bán (phát hành) tín phiếu NHNN, ngoài việc thông báo cho các thành viên, Sở giao dịch đăng tải thông báo bán (phát hành) tín phiếu NHNN trên Cổng Thông tin điện tử NHNN chậm nhất vào 13 giờ 30 phút ngày đấu thầu.

Hai là, bổ sung quy định về phương thức đấu thầu: Đối với bán (phát hành) tín phiếu NHNN qua nghiệp vụ thị trường mở, NHNN thực hiện theo phương thức đấu thầu lãi suất.

NHNN bán (phát hành) tín phiếu NHNN theo phương thức đấu thầu khối lượng trong trường hợp cần thông báo lãi suất tín phiếu NHNN nhằm thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ.

Những nội dung sửa đổi bổ sung trên sẽ được áp dụng từ ngày 25/8/2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *