Bị phạt 40 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn

Chứng khoán VPS

Ngày 16/8/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 210/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Phạm Kim Hải (quận Ba Đình, TP. Hà Nội). Ông Phạm Kim Hải là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Merufa (mã chứng khoán: MRF).

Cụ thể, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định xử phạt ông Phạm Kim Hải với số tiền 40 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 và điểm đ khoản 2 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Được biết, ông Phạm Kim Hải đã có hành vi vi phạm hành chính công bố thông tin không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Trước đó, từ ngày 09/11/2020 đến ngày 08/12/2020, ông Hải đăng ký bán 35.300 cổ phiếu MRF, nhưng đến ngày 19/01/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch.

Từ ngày 21/01/2021 đến ngày 17/02/2021, ông Phạm Kim Hải đăng ký bán 135.300 cổ phiếu MRF (tương ứng 1.353.000.000 đồng mệnh giá), nhưng ngày 01/4/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Hải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *