BHXH Việt Nam tiếp tục kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ông Nguyễn Thế Mạnh - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.
Ông Nguyễn Thế Mạnh – Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Ông Nguyễn Thế Mạnh – Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã chia sẻ về định hướng kết nối tích hợp, khai thác, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của BHXH Việt Nam trong thời gian tới, nhằm thực hiện xác thực thông tin nhân khẩu thuộc cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).

PV: Ông có thể cho biết việc thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hiện nay đang được BHXH Việt Nam thực hiện như thế nào? Những kết quả và hiệu quả từ việc kết nối tích hợp, chia sẻ dữ liệu này đạt được ra sao?

Ông Nguyễn Thế Mạnh: Thời gian qua, BHXH Việt Nam và Bộ Công an đã cử đầu mối phối hợp (về phía BHXH Việt Nam là Trung tâm Công nghệ thông tin, về phía Bộ Công an là Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội – C06) để thực hiện kết nối, chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm do BHXH Việt Nam quản lý.

Đây là 2 trong số 6 cơ sở dữ liệu quốc gia quan trọng được Chính phủ ưu tiên triển khai, để tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử và chuyển đổi số của quốc gia.

BHXH Việt Nam rất vinh dự là đơn vị đầu tiên ngoài ngành Công an được Bộ Công an lựa chọn và triển khai dịch vụ kết nối và xác thực dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Vì vậy, việc kết nối và chia sẻ dữ liệu thành công sẽ có ý nghĩa hết sức quan trọng không chỉ cho việc triển khai nghiệp vụ của hai Ngành mà còn là tiền đề để triển khai đầy đủ các dịch vụ dữ liệu trên các cơ sở dữ liệu quốc gia và sẵn sàng để kết nối, chia sẻ cho các bộ, Ngành, tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định.

Chỉ trong thời gian ngắn, hai Ngành đã có những bước phối hợp nhanh, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định hiện hành về kết nối và chia sẻ dữ liệu để hoàn tất việc kết nối. Qua đó, đã khai thác được dịch vụ xác thực thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm thực hiện xác thực đối với thông tin nhân khẩu thuộc cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) (đối với các trường hợp có dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư); qua đó rà soát, đối chiếu, chuẩn hóa dữ liệu nhân khẩu trong dữ liệu của BHXH Việt Nam.

Tính đến nay, BHXH Việt Nam đã thực hiện việc rà soát đối chiếu với 8,1 triệu thông tin cá nhân từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Song song đó, ngày 28/5/2021, BHXH Việt Nam đã chính thức triển khai việc xác thực thông tin công dân từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi công dân đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan BHXH trên Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam và trên ứng dụng VssID – BHXH số của Ngành.

Cụ thể, khi công dân sử dụng căn cước công dân (CCCD) để đăng ký tài khoản giao dịch điện tử: Hệ thống tự động đối chiếu, xác thực thông tin do công dân kê khai, thông tin trong cơ sở dữ liệu của BHXH Việt Nam đang quản lý (Họ tên, số CCCD, ngày sinh, giới tính) với thông tin được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Qua bước xác thực trên đã làm tăng tính chính xác của thông tin do đối chiếu được với thông tin gốc của người dân.

Đồng thời, cá nhân không cần phải cập nhật ảnh CCCD đính kèm, cơ quan BHXH không phải lưu giữ ảnh CCCD, qua đó góp phần giảm nguy cơ lộ lọt thông tin, giấy tờ cá nhân. Theo số liệu thống kê, đến thời điểm này đã có khoảng 400 nghìn lượt đăng ký được xác thực.

Phát huy những kết quả đạt được bước đầu, thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ kết nối tích hợp, chia sẻ dữ liệu thêm những dịch vụ nào với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thưa ông?

Thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục kết nối, khai thác, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; trong đó không chỉ dừng ở việc xác thực, mà sẽ đề nghị Bộ Công an phối hợp để triển khai việc khai thác dữ liệu gốc từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư “thông tin cơ bản cá nhân” để cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm theo quy định. Đây là nhiệm vụ quan trọng, tạo tiền đề để BHXH Việt Nam xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm và sẵn sàng chia sẻ cho các tổ chức, cá nhân liên quan.

Để thực hiện tốt việc kết nối tích hợp, chia sẻ dữ liệu thêm dịch vụ cho người dân, BHXH Việt Nam sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tiếp tục đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để hoàn thiện các thông tin gốc trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.

Thứ hai, rà soát rút gọn quy trình, cải cách thủ tục hành chính để bỏ các yêu cầu đính kèm giấy tờ tùy thân đối với cá nhân đã được xác thực thông tin.

Thứ ba, đề xuất cho phép sử dụng CCCD có gắp chíp thay thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh. Các bệnh viện có thể đọc thông tin từ mã vạch QR code trên CCCD sau đó gửi yêu cầu đến cơ quan BHXH và nhận được các thông tin do cơ quan BHXH Việt Nam quản lý và thực hiện việc khám chữa bệnh theo đúng quy định.

Thứ tư, ứng dụng công nghệ sinh trắc xác thực vân tay của người dân trên thẻ CCCD gắn chíp vào việc chống lạm dụng Quỹ BHXH, BHYT.

Khi ứng dụng được công nghệ này, người dân không thể mượn thẻ của người khác để lạm dụng trục lợi Quỹ BHXH, BHYT khi đi khám chữa bệnh hay khi hưởng các chế độ BHXH.

Xin cảm ơn ông!

Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm thực hiện xác thực đối với thông tin nhân khẩu thuộc cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) (đối với các trường hợp có dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư); qua đó rà soát, đối chiếu, chuẩn hóa dữ liệu nhân khẩu trong dữ liệu của BHXH Việt Nam. Tính đến nay, BHXH Việt Nam đã thực hiện việc rà soát đối chiếu với 8,1 triệu thông tin cá nhân từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *