Bảo hiểm Xã hội Thái Bình và Cục Thuế Thái Bình hợp tác chia sẻ dữ liệu

Tham dự buổi lễ có ông Đỗ Hồng Nam – Cục trưởng Cục Thuế Thái Bình, ông Phạm Quốc Thái – Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Thái Bình cùng Lãnh đạo BHXH tỉnh và Cục Thuế, Trưởng các phòng nghiệp vụ của hai đơn vị

 Theo Quy chế phối hợp số 5423/QCPH-BHXH-TCT ngày 31/12/2014 được ký kết giữa Tổng cục Thuế và BHXH Việt Nam, hai ngành đã triển khai tăng cường phối hợp công tác từ năm 2014. Kể từ đó đến nay công tác phối hợp được hai ngành thực hiện với hiệu quả cao.

 Nhờ dữ liệu do Cơ quan thuế cung cấp, Cơ quan BHXH đã rà soát, phát hiện và đưa vào quản lý thu đối với nhiều trường hợp, nâng cao số lượng đối tượng tham gia BHXH. Quy chế chia sẻ dữ liệu và phối hợp công tác số 1999/QCPH-BHXH-TCT được thông qua ngày 09/7/2021 giữa BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế kế thừa mục đích, nội dung, được tiếp nối từ quy chế phối hợp trước đây; đồng thời hoàn thiện hơn, đáp ứng nội dung mới theo Luật BHXH, Luật Quản lý thuế, Nghị quyết số 28/NQ-TW và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi Ngành.

Nhằm triển khai có hiệu quả Quy chế số 1999/QCPH-BHXH-TCT, Cục Thuế Thái Bình và BHXH Thái Bình đã cùng nhau ký kết Kế hoạch thực hiện Quy chế chia sẻ dữ liệu và phối hợp công tác. Theo đó, trong thời gian tới hai cơ quan tăng cường sự phối hợp để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của từng ngành đồng thời thực hiện tốt hơn việc quản lý người nộp thuế và đối tượng tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Hồng Nam – Cục trưởng Cục Thuế Thái Bình và ông Phạm Quốc Thái – Giám đốc BHXH Thái Bình đều đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của hai ngành trong thời gian qua.

Đồng thời, lãnh đạo hai đơn vị Cục Thuế và BHXH Tỉnh tin tưởng rằng, bằng việc ký kết Kế hoạch thực hiện Quy chế chia sẻ dữ liệu và phối hợp công tác; trong thời gian tới công tác phối hợp của hai ngành tiếp tục có bước phát triển mới, giúp tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước và công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; góp phần đảm bảo an sinh xã hội, đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *