Bảo hiểm xã hội An Giang công bố quyết định thanh tra chuyên ngành

Chứng khoán VPS

Cụ thể, từ ngày 30/6 đến ngày 9/7/2021, đoàn thanh tra chuyên ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang sẽ tiến hành thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện, bảo hiểm y tế theo kế hoạch tại 12 đơn vị sử dụng lao động.

Đồng thời, thanh tra đột xuất tại 16 đơn vị sử dụng lao động đang hoạt động ở TP. Long Xuyên, Châu Đốc, TX. Tân Châu và các huyện: An Phú, Châu Thành, Phú Tân, Châu Phú, Chợ Mới, Thoại Sơn đang có nợ đọng bảo hiểm xã hội kéo dài trên 3 tháng, với số tiền nợ chậm đóng bảo hiểm xã hội trên 5,1 tỷ đồng.

Được biết, từ ngày ban hành quyết định đến thời điểm công bố quyết định thanh tra đã có 2 đơn vị khắc phục hoàn toàn số nợ và 15 đơn vị đã khắc phục một phần nợ đọng với tổng số tiền đã nộp hơn 1,1 tỷ đồng.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.