Áp dụng cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu dự án PPP

0
84

Bộ Tài chính cho biết, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư đã cho phép áp dụng cơ chế chia sẻ phần doanh thu tăng, giảm so với phương án tài chính theo nguyên tắc: khi doanh thu thực tế cao hơn 125% doanh thu trong phương án tài chính, doanh nghiệp dự án chia sẻ nhà nước 50% số chênh lệch tăng vượt quá mức 125% này; khi doanh thu thực tế thấp hơn 75% mức doanh thu trong phương án tài chính, Nhà nước chia sẻ 50% phần chênh lệch giữa mức 75% này và doanh thu thực tế. Điều kiện dự án được áp dụng cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu đã được quy định cụ thể tại Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Theo Nghị định số 28/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức PPP, đối với doanh nghiệp dự án PPP, phần doanh thu tăng mà doanh nghiệp dự án PPP chia sẻ với nhà nước được tính là khoản giảm trực tiếp vào doanh thu khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp dự án PPP. Doanh nghiệp dự án PPP nộp phần doanh thu tăng mà doanh nghiệp dự án PPP chia sẻ với Nhà nước vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Phần doanh thu giảm mà Nhà nước chia sẻ với doanh nghiệp dự án PPP được tính là khoản doanh thu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công của doanh nghiệp dự án PPP. Doanh nghiệp dự án PPP không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với phần doanh thu giảm mà nhà nước chia sẻ với doanh nghiệp dự án.

Đối với Nhà nước, phần doanh thu tăng mà doanh nghiệp dự án PPP chia sẻ với Nhà nước đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác là khoản thu của ngân sách trung ương.

Phần doanh thu tăng mà doanh nghiệp dự án PPP chia sẻ với Nhà nướcối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là khoản thu của ngân sách địa phương.

Nghị định số 28/2021/NĐ-CP quy định, nguồn vốn Nhà nước thanh toán chia sẻ phần doanh thu giảm theo quy định đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương.

Nguồn vốn Nhà nước thanh toán chia sẻ phần doanh thu giảm theo quy định đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh từ nguồn dự phòng ngân sách địa phương.

Nhà nước thanh toán phần doanh thu giảm cho doanh nghiệp dự án PPP sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền về sử dụng dự phòng ngân sách nhà nước cho dự án PPP. Phần doanh thu giảm nhà nước chia sẻ cho doanh nghiệp dự án PPP là doanh thu không bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Đánh giá post
Bài viết có tài trợ
Bài trướcSức khoẻ ngân hàng nhìn từ góc độ trích lập dự phòng rủi ro
Bài tiếp theoTháng 3/2021, tài khoản F0 tiếp tục lập kỷ lục mới

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây