745 triệu đồng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

0
126

Ngày 01/02/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 11/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị (quận Ba Đình, TP. Hà Nội).

Cụ thể, Công ty bị xử phạt với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi vi phạm hành chính công bố thông tin sai lệch về số liệu lợi nhuận sau thuế năm 2019 trên báo cáo tài chính quý IV/2019 riêng và hợp nhất so với số liệu lợi nhuận sau thuế năm 2019 trên báo cáo tài chính năm 2019 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán.

Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị cũng buộc cải chính thông tin sai lệch về số liệu lợi nhuận sau thuế năm 2019 trên báo cáo tài chính quý IV/2019 riêng và hợp nhất so với số liệu lợi nhuận sau thuế năm 2019 trên báo cáo tài chính năm 2019 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán theo quy định tại Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo quy định tại Khoản 41 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Công ty này cũng bị xử phạt thêm 70 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, Giải trình về biến động lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính năm 2019, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2019/CDO/NQ-HĐQT ngày 07/8/2019 về việc góp thêm vốn vào Công ty cổ phần Cung Xuân, Giải trình BCTC kiểm toán soát xét 6 tháng 2019), quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Ngày 02/02/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 49/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai). Đáng chú ý, với các hành vi vi phạm hành chính, Công ty này đã bị xử phạt nặng lên đến 495 triệu đồng.

Theo Quyết định xử phạt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty đã thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể, năm 2017, Công ty cổ phần Dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An thực hiện chào bán 20 triệu cổ phiếu; theo phương án chào bán, số tiền thu được từ đợt chào bán 200 tỷ đồng được Công ty sử dụng vào Dự án cảng Phước An 164 tỷ đồng và bổ sung vốn lưu động 36 tỷ đồng. Theo thuyết minh số 13 – Vốn chủ sở hữu tại Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, tổng số tiền thu được chào bán cổ phiếu năm 2017 là 200 tỷ đồng đã được Công ty sử dụng để: bổ sung vốn phục vụ việc giải phóng mặt bằng cho các phân kỳ sau của Dự án cảng Phước An 240 triệu đồng, bổ sung vốn lưu động 47,46 tỷ đồng, số tiền chưa sử dụng được Công ty gửi tiết kiệm tại các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, Công ty đã không thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu nêu trên. Với hành vi vi phạm này, Công ty đã bị xử phạt chính với số tiền 85 triệu đồng.

Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng yêu cầu Công ty buộc thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, theo quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An cũng có hành vi vi phạm hành chính báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, đối với đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2016 và 2017, Công ty đã báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2016 ngày 15/7/2016 và báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 ngày 30/6/2017. Theo báo cáo giải trình, tài liệu do Công ty cung cấp, đến ngày 30/6/2020, Công ty đã sử dụng hết số tiền thu được từ 02 đợt chào bán nói trên, nhưng đến ngày 04/11/2020, mới thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin về tình hình sử dụng vốn thu được từ 02 đợt chào bán này. Với hành vi vi phạm này, Công ty đã bị phạt tiền 60 triệu đồng.

Đặc biệt, Công ty cổ phần Dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An cũng bị xử phạt nặng với số tiền 350 triệu đồng do hành vi vi phạm hành chính không đăng ký giao dịch chứng khoán. Được biết, Công ty trở thành công ty đại chúng trước ngày 01/01/2016 (thời điểm Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực), nhưng đến nay Công ty chưa thực hiện việc đăng ký giao dịch.

Ngày 03/02/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ban hành Quyết định số 12/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 31,25 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thanh Tú (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng). Theo Quyết định xử phạt, bà Nguyễn Thanh Tú đã có hành vi vi phạm báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Cụ thể, ngày 06/12/2018, bà Nguyễn Thanh Tú mua 75.500 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và công nghệ Tiến Trung TTZ (mã chứng khoán: TTZ), dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 318.776 lên 394.276 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ nắm giữ tăng từ 4,21% lên 5,21% (tăng vượt ngưỡng 5% khối lượng cổ phiếu lưu hành của TTZ). Đến ngày 12/03/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo của bà Tú.

Ngày 04/02/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục ban hành cùng lúc 02 quyết định xử phạt gồm: Quyết định số 14/QĐ-XPVPH và Quyết định số 15/QĐ-XPVPHC đối với ông Nguyễn Ngọc Sơn (Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) và Công ty cổ phần Lương thực Vật tư Nông nghiệp Đak Lak (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak).

Cụ thể, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt ông Nguyễn Ngọc Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lệ Ninh (mã chứng khoán: LNC) với số tiền 5 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, ngày 27/12/2019 ông Nguyễn Ngọc Sơn đã thực hiện giao dịch mua 13.000 cổ phiếu LNC nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. 

Cùng ngày, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt Công ty cổ phần Lương thực Vật tư Nông nghiệp Đak Lak với số tiền 4 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP. Công ty cổ phần Lương thực Vật tư Nông nghiệp Đak Lak – tổ chức liên quan với ông Trương Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bông Việt Nam (mã chứng khoán: BVN) bán 100 cổ phiếu BVN nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Đồng thời, phạt tiền 55 triệu đồng theo quy định tại Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP vì đã có hành vi vi phạm hành chính giao dịch trước khi có công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán. Cụ thể, ngày 12/03/2020, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được đăng ký giao dịch của Công ty về việc đăng ký bán 1.821.000 cổ phiếu BVN từ ngày 09/03/2020 đến ngày 09/04/2020. Ngày 13/03/2020 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố thông tin về việc Công ty được giao dịch từ ngày 17/03/2020. Tuy nhiên, ngày 13/03/2020 Công ty đã thực hiện bán 1.290.000 cổ phiếu BVN.

Như vậy, chỉ trong tuần đầu của tháng 2/2021, tổng số tiền xử phạt các doanh nghiệp, cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán lên đến 745.25 triệu đồng.

 

Đánh giá post
Bài viết có tài trợ
Bài trướcThể chế hóa quyền sở hữu tài sản: Hạn chế trong thực thi quyền Sở hữu trí tuệ
Bài tiếp theoTháo gỡ 3 vướng mắc pháp lý để cấp sổ hồng cho Condotel

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây