5 nhóm giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế năm 2021

Chứng khoán VPS

Phát biểu tại cuộc họp sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm 2021 diễn ra chiều ngày 9/7, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho rằng, kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt tiến độ thu khá so với dự toán.

Tuy nhiên, Tổng cục trưởng cũng lưu ý, trước những diễn biến phức tạp trở lại của dịch bệnh Covid-19 từ cuối tháng 4 trở lại đây đã trực tiếp ảnh hưởng đến một số khu công nghiệp, địa phương lớn như TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam, tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân, ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách của cơ quan thuế.

Thực tế số thu ngân sách từ tháng 5, tháng 6 đã có xu hướng giảm xuống so với các tháng trước đó và chỉ đạt lần lượt 7,9% và 7,1% so với dự toán. Điều này cho thấy, việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách các tháng cuối năm sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Trước tình hình đó, trong 6 tháng cuối năm, nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2021, Tổng cục Thuế chỉ đạo hệ thống thuế các cấp tập trung thực hiện 05 nhóm giải pháp trọng tâm sau:

Một là, nhóm giải pháp về thực hiện công tác thu ngân sách

Theo đó, tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo Bộ Tài chính và cấp uỷ, UBND các cấp, cơ quan Thuế các cấp cần triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách được giao tại Quyết định số 306/QĐ-TCT ngày 03/3/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Cơ quan thuế các cấp theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích các yếu tố tác động đến số thu, tiến độ thu ngân sách cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế. Qua đó, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu, kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả; kiến nghị với UBND chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương cùng phối hợp với cơ quan thuế để tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách. Kịp thời đề xuất các phương án chỉ đạo, điều hành thu phù hợp, hiệu quả.

Chủ động nắm bắt, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình sức khỏe của DN, hoạt động sản suất, kinh doanh của người nộp thuế (NNT) thuộc phạm vi ảnh hưởng của dịch bệnh. Tổ chức đánh giá, xác định cụ thể mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây ra đến từng ngành, lĩnh vực, từng NNT, tổng hợp mức độ ảnh hưởng đến thu ngân sách. Tập trung hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền để giải quyết vướng mắc cho NNT, ổn định sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu bền vững cho NSNN.

Hai là, nhóm các giải pháp về tuyên truyền, hỗ trợ NNT

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác hỗ trợ NNT chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của Bộ Tài chính, và các Bộ, ngành, địa phương triển khai tốt Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho NNT.

Tập trung rà soát các điều kiện gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất; hướng dẫn, hỗ trợ NNT nộp đơn đề nghị gia hạn; tổ chức tiếp nhận Giấy đề nghị gia hạn, rà soát, cập nhật vào hệ thống quản lý thuế, kiểm tra tờ khai thuế để thực hiện gia hạn cho NNT có đủ điều kiện được gia hạn; thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế và quản lý, theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả về số lượng NNT, số thuế được gia hạn đối với từng sắc thuế, tiền thuê đất được gia hạn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, đặc biệt là giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ NNT bằng phương thức điện tử, phù hợp với bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Qua đó, góp phần đôn đốc các doanh nghiệp (DN) hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ thuế vào ngân sách kịp thời, góp phần cho Chính phủ có thêm nguồn lực ngân sách thực hiện các giải pháp ngăn chặn, dập dịch Covid-19, tạo môi trường kinh doanh cho DN nhanh chóng khôi phục sản xuất kinh doanh.

Cùng với đó, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế, các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực; đổi mới phương thức, phát triển đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền để NNT nắm bắt kịp thời về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng và công khai tại trụ sở cơ quan thuế các cấp.

Triển khai chương trình tập huấn phổ biến cho toàn bộ cán bộ, công chức thuế và các tổ chức, cá nhân có liên quan những nội dung về chính sách thuế và quản lý thuế mới để qua đó làm giảm vướng mắc của NNT. Tuyên dương kịp thời thành tích của các tổ chức, cá nhân có ý thức chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế, có đóng góp số thu lớn cho NSNN.

Ba là, nhóm giải pháp về tăng cường quản lý, chống thất thu thuế

Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và chưa thể thực hiện thanh tra, kiểm tra trực tiếp tại trụ sở NNT, cơ quan thuế các cấp cần tiếp tục tăng cường thực hiện công tác kiểm tra tại trụ sở Cơ quan thuế; không tổ chức kiểm tra định kỳ trong năm 2021 đối với các DN không có dấu hiệu vi phạm, để tạo điều kiện cho DN tập trung giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với việc triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra thuộc kế hoạch năm 2021 đã được giao cần thực hiện phân tích dữ liệu, rà soát, ưu tiên triển khai sớm những DN có dấu hiệu rủi ro cao, có dư địa khai thác số thu lớn…

Rà soát các nguồn thu còn dư địa, còn tiềm năng để khai thác tăng thu, bù đắp một phần số giảm thu NSNN do dịch bệnh Covid 19 gây ra như thu từ đất đai, tài nguyên, khoáng sản; Tăng cường kiểm soát các dự án hết thời gian ưu đãi thuế, các dự án mới phát sinh, các khoản truy thu theo kiến nghị của cơ quan Kiểm toán, Thanh tra…

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan công an, hải quan, quản lý thị trường để kiểm soát chặt chẽ về giá cả hàng hóa, quản lý hiệu quả hơn hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng internet, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, qua đó chống thất thu ngân sách, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng để khuyến khích, thu hút đầu tư trên địa bàn, tạo nguồn tăng thu cho NSNN.

Tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan như Bộ Công thương, Sở Công thương các tỉnh, thành phố; Bộ Thông tin và Truyền thông, các Sở Thông tin và Truyền thông để tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng, dịch vụ viễn thông, internet…

Triển khai hiệu quả công tác quản lý thu nợ, tiếp tục thực hiện chuẩn hóa, phân loại nợ, thực hiện các biện pháp xử lý, thu nợ thuế theo quy định, cơ quan thuế các cấp cần tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp gồm: Phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò của Ban chỉ đạo chống thất thu, thu hồi nợ đọng tại địa phương; phối hợp chặt chẽ, tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn để cơ quan thuế và các ngành, các cấp cùng phối hợp trong việc thu hồi nợ đọng thuế; Tập trung thu hồi các khoản nợ liên quan đến đất của các dự án do chính quyền địa phương quản lý; Thực hiện hiệu quả công tác xử lý nợ theo Nghị quyết của Quốc hội, giảm tỷ lệ nợ đọng xuống dưới 5% tổng thu NSNN; Tổ chức rà soát kịp thời đối với NNT không thuộc diện được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP để đôn đốc kịp thời NNT nộp đúng, đủ, kịp thời số thuế phải nộp vào NSNN; Rà soát đối với NNT thuộc đối tượng được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất tuy nhiên còn nợ thuế để tổ chức đôn đốc, thuyết phục thu kịp thời tiền thuế nợ vào NSNN.

Bốn là, nhóm các giải pháp về cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế

Tiếp tục cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử. Tiếp tục triển khai nâng cấp các thủ tục hành chính (TTHC) thuế mức độ 2 lên mức độ 3-4; Tích hợp TTHC thuế lên Cổng dịch vụ công quốc gia, tạo điều kiện cho NNT thực hiện giao dịch trực tuyến với chi phí thấp nhất; Giảm bớt các loại hồ sơ giấy tờ khi thực hiện hình thức giao dịch điện tử.

Tiếp tục đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ điện tử hỗ trợ NNT như: Đẩy nhanh tiến độ cấp tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với cá nhân; khai, nộp thuế điện tử đối với cá nhân có hoạt động cho thuê nhà, thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản, khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy…

Tổ chức bộ phận trực đảm bảo hệ thống công nghệ tông tin thông suốt 24/7 để hỗ trợ NNT thực hiện nghĩa vụ với NSNN từ khâu đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan thuế, giảm thời gian thực hiện các thủ tục tạo thuận lợi cho NNT thực hiện nghĩa vụ với thu NSNN. Tăng cường cán bộ công chức cho công tác hoàn thuế để đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ hoàn thuế GTGT cho NNT có thêm nguồn vốn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng vẫn phải kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế đúng đối tượng, theo đúng chính sách pháp luật.

Triển khai nâng cấp phần mềm, hệ thống đáp ứng công tác quản lý thuế tiên tiến. Triển khai mở rộng dịch vụ thuế điện tử, kho cơ sở dữ liệu. Tổ chức vận hành, hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật, hệ thống an toàn thông tin; dịch vụ khai, nộp, hoàn điện tử đảm bảo hệ thống hoạt động thường xuyên, liên tục; xử lý các lỗ hổng bảo mật đảm bảo an toàn hệ thống; triển khai theo đúng tiến độ Đề án hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Năm là, nhóm giải pháp về tham mưu, xây dựng chính sách thuế

Tiếp tục tăng cường thực hiện chương trình xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật được giao; tham mưu trình Bộ Tài chính ban hành các văn bản hướng dẫn chính sách thuế, quản lý thuế, tổ chức hướng dẫn, tập huấn các điểm mới tại Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý Thuế; các văn bản quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân, DN gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Tham gia ý kiến đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *